Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Board

President:
dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Vice-Presidents:
prof. dr hab. Marek Michalik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. inż. Jakub Matusik (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Secretaries:
dr inż. Justyna Topolska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
dr hab. inż. Bartosz Budzyń (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

Treasurer:
dr Monika Kasina (Uniwersytet Jagielloński)

Librarian:
dr inż. Grzegorz Rzepa (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Members of the Board:
dr hab. Marek Awdankiewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL (Politechnika Lubelska)
dr hab. Jakub Kierczak (Uniwersytet Wrocławski)
dr Krzysztof Szopa (Uniwersytet Śląski)

Audit Commission:
dr hab. inż. Jarosław Majka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
dr hab. inż. Adam Pieczka, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
dr Tadeusz Szydłak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz Szełęg