Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Dołącz do PTMin

Wypełnioną deklarację członkowską należy przesłać pocztą na adres Zarządu Głównego względnie przekazać bezpośrednio na ręce Prezesa lub Sekretarza PTMin:

  • Członkowie zwyczajni
  • Studenci i doktoranci

Aktualna wysokość składki członkowskiej:
  • Członkowie zwyczajni - 100 zł rocznie
  • Studenci i doktoranci - 50 zł rocznie
Składka obejmuje prenumeratę czasopism Mineralogia oraz Elements.

© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz Szełęg