Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
Loading

Zmarł Profesor Stanisław Hałas

Prof. dr hab. Stanisław Hałas - pasjonat, nauczyciel, naukowiec, wynalazca, eksperymentator.
Stanisław Hałas urodził się w 1945 roku w Stryjowie, w powiecie Krasnystaw. Studia ukończył na UMCS w Lublinie w 1968 roku i od tego czasu był związany z Instytutem Fizyki UMCS. Tytuł profesora uzyskał w 1992 roku.
Profesor Hałas był wybitnym uczonym w zakresie spektrometrii mas, geochemii izotopów i geochronologii, rozwijającym nowe techniki pomiarowe i analityczne. Był twórcą i wieloletnim kierownikiem Pracowni (później Zakładu) Spektrometrii Mas Instytutu Fizyki UMCS. Nikt, tak jak on, nie potrafił wymyślić czegoś bardziej nowatorskiego i stworzyć coś z niczego, dlatego nie zaskakuje autorstwo lub współautorstwo 24 patentów. Prof. Hałas był jednym z najczęściej cytowanych polskich autorów w dziedzinie swych zainteresowań. Z jego ponad 250 artykułów, 150 artykułów z listy WoS było cytowanych prawie 1300 razy, a indeks Hirscha sięgnął 21.
Prof. Hałas był cenionym dydaktykiem, wypromował sześciu doktorantów, a pierwsze szlify w zakresie badań izotopowych uzyskało w jego gościnnej pracowni, w ciągu półwiecza, liczne grono uznanych polskich badaczy. Współpracował naukowo z najlepszymi światowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się tematyką izotopów i technologiami próżniowymi. Był też prezesem lub członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Profesor był z wykształcenia fizykiem, ale jego działalność w zakresie badań izotopowych skał i minerałów odcisnęła silne piętno na polskiej mineralogii, petrologii i geochemii. Z pewnością zapamiętamy Go jako najlepszego fizyka wśród geologów i geologa wśród fizyków. Profesor był aktywny nie tylko w pracy, ale i poza nią. Wśród swoich pozazawodowych zainteresowań wymieniał obserwacje nieba, doświadczenia pokazowe z fizyki, jazdę samochodem, pływanie i uprawę ogrodu. 
W uznaniu zasług naukowych i dydaktycznych Prof. Stanisław Hałas został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Komisji Edukacji Naukowej. Mimo przejścia na emeryturę Profesor wciąż aktywnie uczestniczył w badaniach naukowych i pełen nowych pomysłów inicjował nowe badania. Odszedł od nas w pełni sił twórczych 3 maja 2017 roku. Pozostawił żonę, sześcioro dzieci i sześcioro wnucząt.

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (PTMin)

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne rozpoczęło swoją działalność 17 kwietnia 1969 roku. Zgodnie ze Statutem "Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa". Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Kraków. Z biegiem czasu powołano oddziały Towarzystwa w Warszawie, Wrocławiu, Sosnowcu i Kielcach.

Prezesami Towarzystwa byli kolejno: profesorowie Andrzej Bolewski (1969 - 1980), Witold Żabiński (1980 - 1994), Marian Banaś (1994 - 1998), Janusz Janeczek (1998 - 2002), Piotr Wyszomirski (2002 - 2004), Marek Michalik (2004-2008), Ryszard Kryza (2008-2012), Leszek Marynowski (2013-2016). Obecnie funkcję Prezesa pełni prof. Tomasz Bajda (od 2017).

    Od 1973 roku Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (International Mineralogical Association - IMA) a 1999 roku - członkiem Europejskiej Unii Mineralogicznej (European Mineralogical Union - EMU). W IMA oraz w niektórych jej Komisjach reprezentowane jest przez swoich przedstawicieli.

    Począwszy od roku 1970 Towarzystwo wydaje czasopismo naukowe "Mineralogia Polonica" (od roku 2008 ”Mineralogia”). W latach 1970-2004 jego redaktorem był Witold Żabiński, od 2004 do 2008 Andrzej Skowroński. Obecnie "Mineralogia" redagowana jest przez Marka Michalika. Ponadto PTMin publikuje od roku 1991 wydawnictwo seryjne "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne" (od roku 2008 "Mineralogia – Special Papers"). W latach 1991-2004 było ono redagowane przez Piotra Wyszomirskiego, następnie w latach 2004-2004 przez Jacka Puziewicza, Andrzeja Skowrońskiego od 2004 do 2008, a obecnie przez Marka Michalika. Czasopismo "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne" zawiera streszczenia referatów prezentowanych na krajowych konferencjach naukowych.

    Na koniec 2008 roku Towarzystwo liczyło 222 członków fizycznych. W ciągu swojej działalności powołało też, spośród mineralogów krajowych i zagranicznych, 26 członków honorowych.

© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz Szełęg