Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Present Honorary Members

Alfred MAJEROWICZ, Poland
Anna Maliszewska, Warszawa
Andrzej MANECKI, Poland
Wojciech NARĘBSKI, Poland
Pádhraig KENNAN, Irland
Aleksiej Nikołajewicz PŁATONOW, Ukraine
Michał SACHANBIŃSKI, Poland
Manfred STÖRR, Germany
Andrzej WIEWIÓRA, Poland
Josef ZEMANN, Austria
Jack ZUSSMAN, Great Britain

Late Honorary Members

Andrzej BOLEWSKI, Poland, 1906-2002
Antoni GAWEŁ, Poland, 1901-1989
Dimitr Pawlowicz GRIGORIEW, Russia, 1909-2003
Jiři KONTA, Czech Republic
Antoni ŁASZKIEWICZ, Poland, 1904-1980
William Scott MACKENZIE, Great Britain, 1920-2001
Kazimierz MAŚLANKIEWICZ, Poland, 1902-1981
Günter Harald MOH, Germany, 1929-1993
Henryk PENDIAS, Poland, 1921-1994
Antoni POLAŃSKI, Poland, 1914-2002
Paul RAMDOHR, Germany, 1980-1985
Kazimierz SMULIKOWSKI, Poland, 1900-1987
Leszek STOCH, Poland
Tadeusz WIESER, Poland, 1922-2005
Jean WYART, France, 1902-1992
Witold ŻABIŃSKI, Poland, 1929-2007
Anna LANGIER KUŹNIAROWA, Warszawa (1931-2016)

© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz Szełęg