Aktualności

7 listopada 2017 - zmarł dr Stanisław Koszela...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 listopada 2017 roku zmarł w wieku 59 lat dr Stanisław Koszela, mineralog, petrolog, nauczyciel akademicki na uniwersytetach we Wrocławiu i Poznaniu, organizator i pierwszy kierownik Muzeum o Ziemi na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, wieloletn ...czytaj dalej

EGU 2018...

European Geosciences Union General Assembly 2018 Wiedeń, Austria, 8–13 kwietnia 2018 ...czytaj dalej

Pokaż starsze wpisy

O Nas

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne rozpoczęło swoją działalność 17 kwietnia 1969 roku. Zgodnie ze Statutem "Celem Towarzystwa jest popieranie rozwojsu nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa". Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Kraków. Z biegiem czasu powołano oddziały Towarzystwa w Warszawie, Wrocławiu, Sosnowcu i Kielcach. Prezesami Towarzystwa byli kolejno: profesorowie Andrzej Bolewski (1969 - 1980), Witold Żabiński (1980 - 1994), Marian Banaś (1994 - 1998), Janusz Janeczek (1998 - 2002), Piotr Wyszomirski (2002 - 2004), Marek Michalik (2004-2008), Ryszard Kryza (2008-2012), Leszek Marynowski (2013-2016). Obecnie funkcję Prezesa pełni prof. Tomasz Bajda (od 2017).

Od 1973 roku Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (International Mineralogical Association - IMA) a 1999 roku - członkiem Europejskiej Unii Mineralogicznej (European Mineralogical Union - EMU). W IMA oraz w niektórych jej Komisjach reprezentowane jest przez swoich przedstawicieli.

Począwszy od roku 1970 Towarzystwo wydaje czasopismo naukowe "Mineralogia Polonica" (od roku 2008 ”Mineralogia”). W latach 1970-2004 jego redaktorem był Witold Żabiński, od 2004 do 2008 Andrzej Skowroński. Obecnie "Mineralogia" redagowana jest przez Marka Michalika. Ponadto PTMin publikuje od roku 1991 wydawnictwo seryjne "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne" (od roku 2008 "Mineralogia – Special Papers"). W latach 1991-2004 było ono redagowane przez Piotra Wyszomirskiego, następnie w latach 2004-2004 przez Jacka Puziewicza, Andrzeja Skowrońskiego od 2004 do 2008, a obecnie przez Marka Michalika. Czasopismo "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne" zawiera streszczenia referatów prezentowanych na krajowych konferencjach naukowych.

Na koniec 2008 roku Towarzystwo liczyło 222 członków fizycznych. W ciągu swojej działalności powołało też, spośród mineralogów krajowych i zagranicznych, 26 członków honorowych.

Na koniec 2016 roku Towarzystwo liczyło ponad 200 członków fizycznych. W ciągu swojej działalności powołało też, spośród mineralogów krajowych i zagranicznych, 28 członków honorowych.