SEKCJE I ODDZIAŁY


SEKCJE

Sekcja minerałów Ilastych

Przewodniczący: Dr hab. Marek Szczerba (ING PAN, Kraków)

Sekcja Petrologii

Przewodniczący: Dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Sekcja Geochemii

Przewodniczący: Prof. dr hab. Zdzisław Migaszewki (Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce)


oddziały

Oddział Górnośląski

Przewodniczący: Prof. dr hab. Evgeny Galuskin (Uniwersytet Śląski)

Oddział Dolnośląski

Przewodniczący: Dr hab. Marek Awdankiewicz, prof UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Oddział Warszawski

Przewodniczący: Dr Rafał Siuda (Uniwersytet Warszawski)

Oddział Krakowski

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Maciej Manecki (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)


MARZEC 2024

GRUDZIEŃ 2023