Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Sekcje

Sekcja Minerałów Ilastych
Przewodniczący: Dr Czesław August (Universytet Wrocławski)

Sekcja Petrologii
Przewodniczący: Dr hab. Sławomir Ilnicki (Uniwersytet Warszawski)

Sekcja Geochemii
Przewodniczący: Prof. dr hab. Zdzisław Migaszewki (Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce)

Oddziały

Oddział Górnośląski
Przewodniczący: Dr hab. Evgeny Galuskin (Uniwersytet Śląski)

Oddział Dolnośląski
Przewodniczący: Dr bab. prof UWr Marek Awdankiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Oddział Warszawski
Przewodniczący: Dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc (PIG Warszawa)

Oddział Krakowski
Przewodniczący: Dr hab. Maciej Manecki (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz Szełęg