Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Zarząd

Prezes:
dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Wiceprezesi:
prof. dr hab. Marek Michalik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. inż. Jakub Matusik (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Sekretarze:
dr inż. Justyna Topolska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
dr hab. inż. Bartosz Budzyń (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

Skarbnik:
dr Monika Kasina (Uniwersytet Jagielloński)

Bibliotekarz:
dr inż. Grzegorz Rzepa (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Członkowie zarządu:
dr hab. Marek Awdankiewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL (Politechnika Lubelska)
dr hab. Jakub Kierczak (Uniwersytet Wrocławski)
dr Krzysztof Szopa (Uniwersytet Śląski)

Komisja kontrolująca:
dr hab. inż. Jarosław Majka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
dr hab. inż. Adam Pieczka, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
dr Tadeusz Szydłak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz SzełęgMineral photos: Eligiusz Szełęg